எஞ்சின் திறன் 2 சிலிண்டர், 798 cc DI எஞ்சின்
அதிகபட்ச எஞ்சின் ஆக்க அளவு 3750 r/min 22kw
அதிகபட்ச முறுக்கு திறன் 1750-2500 r/min என்ற அளவில் 110 Nm
வாகனத்தின் ெமாத்த எைட 2120 kg
அதிகபட்ச பேலோட் 1000 kg
வீல் பேஸ் 2250 mm
ஒட்டுமொத்த நீளம் 4282 mm
சுமையேற்றும் அமைப்பு 2512 mm x 1603 mm
குறைந்தபட்சத் திருப்பு வட்டம் 4.75 m
கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் 175 mm
வகை ஆற்றல் மிக்க EPAS ஸ்டீயரிங் (EPAS நிலையாகப் பொருத்தப்பட்டதாக)
வகை (முன் மற்றும் பின்புறம்) அரை நீள்வட்ட இலை நீரூற்றுகள்
லீஃப் ஸ்பிரிங்குகளின் எண்ணிக்கை முன்பக்கம்-6, பின்பக்கம்-7
டயர்கள் 165 R14 LT
அதிகபட்சத் தரத்தன்மை 43%
நிைலயான உத்தரவாதம் 2 ஆண்டுகள்/72,000 km