எஞ்சின் திறன் 2 சிலிண்டர், 798 cc DI எஞ்சின்
அதிகபட்ச எஞ்சின் ஆக்க அளவு 33kW @ 3750 r/min
அதிகபட்ச முறுக்கு திறன் 1750-2500 r/min என்ற அளவில் 110 Nm
வாகனத்தின் ெமாத்த எைட 2120 kg
அதிகபட்ச பேலோட் 1000 kg
வீல் பேஸ் 2250 mm
ஒட்டுமொத்த நீளம் 4282 mm
சுமையேற்றும் அமைப்பு 2512 mm x 1603 mm
குறைந்தபட்சத் திருப்பு வட்டம் 4.75 mm
கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் 175 mm
வகை ஆற்றல் மிக்க EPAS ஸ்டீயரிங் (EPAS நிலையாகப் பொருத்தப்பட்டதாக)
வகை (முன் மற்றும் பின்புறம்) அரை நீள்வட்ட இலை நீரூற்றுகள்
லீஃப் ஸ்பிரிங்குகளின் எண்ணிக்கை முன்பக்கம்-2, பின்பக்கம்-7
டயர்கள் 165 R14 LT
அதிகபட்சத் தரத்தன்மை 43%
நிைலயான உத்தரவாதம் 2 ஆண்டுகள்/72,000 km